Nauczyciele w naszym przedszkolu, to osoby dla których praca z dziećmi jest życiową pasją!!!

Nasza kadra pedagogiczna dba o stworzenie jak najlepszych warunków, by nasze pociechy rozwijały się w atmosferze ciepła, zrozumienia i szacunku. Kadrę w naszym przedszkolu tworzą młodzi, kreatywni, odpowiedzialni, wykształceni oraz pełni pomysłów Nauczyciele wychowania przedszkolnego. Panie Nauczycielki posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne z tytułem magisterskim oraz studia podyplomowe o różnych specjalnościach i kursy doskonalenia zawodowego, które są pomocne przy wzbogacaniu warsztatu pracy z dziećmi. Dodatkowym atutem jest kurs udzielania pierwszej pomocy, który przeszły wszystkie osoby zatrudnione w naszym przedszkolu. Jesteśmy kadrą obiektywną, otwartą, współpracującą ze sobą i środowiskiem lokalnym.

Cała kadra wspiera rodzinę w ukierunkowaniu rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w korelacji ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym. Pragniemy by nasze pociechy mogły przebywać miejscu, w którym traktowane są podmiotowo, na zasadach partnerstwa, a przede wszystkim z szacunkiem i godnością.
Jako Rada Pedagogiczna dbamy o rozwój i wizerunek naszego przedszkola a przy współpracy z Rodzicami wspomagamy wszystkie dzieci w osiąganiu nawet najmniejszych, ale jakże ważnych sukcesów. Nasza kadra pedagogiczna uczestniczy w wielu szkoleniach, warsztatach organizowanych przez kuratorium.

Pozwalamy dzieciom uwierzyć w siebie, kształtujemy w nich poczucie własnej wartości i akceptacji.